top of page
Conference Crowd

روابط عمومی

روابط عمومی یکی از اشکال ارتباطات بازاریابی است که به دنبال ایجاد روابط حسنه با ذینفعان سازمان، رسانه ها و عموم جامعه است. سازمان ها، ارگان ها، افراد حقیقی و حقوقی نیاز به بخش روابط عمومی داشته و بهتر است در کلیه فعالیت های خود به این بخش توجه ویژه داشته باشند. مزیت خاص روابط عمومی در آن است که در صورت موفقیت، اعتبار پیام انتقال داده شده به مخاطب از این طریق به مراتب بیشتر از اعتبار پیام های تبلیغاتی است.

امروزه دنیای اطراف ما پر است از تبلیغاتی که به طرق مختلف بر سر راه ما قرار می گیرند اما همین امر منجر به کوتاه شدن آستانه توجه و شکل گرفتن دیدگاهی منفی در میان مردم نسبت به تبلیغات شده است. نسل جدید تبلیغات که امروزه با آن مواجه هستیم و در چند سال آینده نیز شاهد فراگیر شدن هرچه بیشتر آن خواهیم بود تبلیغات دیجیتال در فضای مجازی است اما تبلیغات نسل جدید بعد دیگری نیز دارد که تحت عنوان روابط عمومی مطرح می شود. امروزه بازاریابان از روابط عمومی برای تاثیرگذاری بر نگرش ها و برداشت های گروه های مختلف نسبت به شرکت ها، سازمان های غیرانتفاعی، نام های تجاری، سیاستمداران و به طور کلی افراد مشهور استفاده می نمایند.

اما خدمات این بخش شاید متفاوت از چیزی باشد که تا به امروز شنیده ایم. این خدمات برای کسب محبوبیت و تلاش برای حفظ آن است و ممکن است شامل:

  • تهیه گزارش های خبری برای نشریات و سایر خبرگزاری ها

  • روابط عمومی داخلی با هدف برقراری ارتباط با کارکنان شرکت و آگاهی بخشی به کارکنان از اهداف و فعالیت های شرکت

  • رابطه با سرمایه گذاران به ویژه برای شرکت های سهامی عام،

  • اعمال نفوذ یا به اصطلاح چانه زنی در راستای متقاعد کردن مسئولان دولتی به تصویب یا عدم تصویب قوانینی خاص

  • تهیه متن سخنرانی برای مدیران ارشد سازمان

  • معرفی هویت شرکت (CI) که با نظارت متخصصین روابط عمومی بر لوگوی شرکت یا طراحی محصول، بروشور و… به طور یکسان یک پیام را از سازمان، ضمن ایجاد تصویری مثبت در ذهن مخاطبان، انتقال می دهد

  • برقراری روابط حسنه با رسانه ها برای پوشش خبری صحیح و مثبت از اقدامات شرکت که به ویژه در زمان رویارویی با شایعات و یا اخبار منفی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار می گردد

  • پشتیبانی مالی (اسپانسر) برای رویدادهای مهم تا بدین طریق حضور خود را در جامعه نشان داده و محبوبیت و متعاقباً وفاداری بیشتری برای سازمان پدید آورند

راهنمایی و مشاوره از دیگر خدمات مهم این بخش است چراکه به علت گسترده بودن فعالیت های این بخش و تسلط بر تمامی ابعاد داخلی و خارجی سازمان، روابط عمومی را به بهترین مشاور برای مدیران ارشد، افراد حقیقی و حقوقی تبدیل کرده است.

البته لازم به ذکر است که خدمات روابط عمومی نقش انکارناپذیری در مدیریت بحران و پاسخ به شرایط در سریعترین زمان ممکن در فضای مجازی و سپس در روزنامه ها و کنفرانس های خبری دارد، به همین سبب بسیاری از متخصصین این حوزه، بهترین راه برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از فاجعه را در دخالت روابط عمومی می دانند.

روابط عمومی نقش حیاتی در توانایی سازمان ها برای ایجاد و حفظ تصویر مطلوب از خود دارد. به همیت سبب کانون هنر آذین با کمک تیم متخصصان حوزه روابط عمومی اقدام به ارائه کلیه خدمات PR به مشتریان خود نموده تا از این طریق، با شکل دهی مجدد برند، ضمن افزایش آگاهی مشتریان نسبت به آن برند، ارتباطی اثربخش با مشتریان اصلی برند برقرار کرده و به جایگاهی تثبیت شده در بازار ایران دست یابد.

bottom of page